راه اندازی باشگاه مشتریان چرم مشهد

 

باشگاه مشتریان چرم مشهد در راستای ایجاد پل ارتباطی مستحکم با شما و با هدف افزایش سطح رضایتمندی مشتریان که همراهان همیشگی ما می باشند راه اندازی گردیده است.