چرم مشهد حامی کودکان کار

 

قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
من درد مشترکم مرا فریاد کن...

 

امروز بکاریم که فردا...

به راستی چه چیز را میتوان فردا برداشت کرد؟ چه میتوان برداشت که درد مشترک روح جمعی  را فریاد کند؟!

کودکان کار یکی از دردهای مشترک جامعه است که در هیاهوی زندگی روزمره به دست فراموشی سپرده شده اند.حمایت از حقوق کودکان به ویژه کودکان محروم و کودکانی که در معرض آسیب های ناشی از بحران ها و نابسامانی های اجتماعی و حوادث طبیعی هستند،وظیفه ای است انسانی-اجتماعی که بر عهده ی یکایک ماست، باشد که با کمک یکدیگر بتوانیم قدمی کوچک در راستای محو کار کودک برداریم.

دستهایمان را در هم گره می زنیم تا دست هیچ کودکی با کار گره نخورد.